İSG Uluslararası Kuruluşlar

Yabancı İSG Enstitüler

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, IFA (Almanya)

Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü(Almanya)

PREVENT (İşyerinde Önleme, Koruma ve Sağlık Enstitüsü) (Belçika)

Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü (Danimarka)

Ulusal İş Güvenliği ve Hijyeni Enstitüsü (İspanya)

İş Sağlığı Enstitüsü, FIOH (Finlandiya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ELINYAE (Yunanistan)

İş Kazaları Ulusal Sigorta Enstitüsü, INAIL (İtalya)

Ulusal İş Güvenliği ve Önleme Enstitüsü, ISPESL (İtalya)

Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü, NIOH (Norveç)

Merkezi Çalışma Hayatını Koruma Enstitüsü, CIOP (Polonya)

İş Güvenliği Araştırma Enstitüsü, VUBP (Çek Cumhuriyeti)

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü, IRSST (Kanada)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, NIOSH (ABD)

Ulusal İş Güvenliği Enstitüsü, NIIS (Japonya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ISST (Tunus)

İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü, IOSH (İngiltere)

İş Sağşlığı ve Güvenliği Ulusal Sınav Kurulu, NEBOSH (İngiltere)

Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığında Eğitim ve Mesleki Eğitim Ağı, ENETOSH (Almanya)

Avrupa İSG Profesyonelleri Organizasyonları Ağı, ENSHPO (İngiltere)

Uluslararasu İSG Profesyonelleri Organizasyonları Ağı, INSHPO (ABD)

Uluslararası Standartlar Teşkilâtı, ISO (İngiltere)

Yabancı Kurum ve Kuruluşlar

Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Kurumları Birliği (Almanya)

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Standardizasyon Komisyonu (Almanya)

Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (Avusturya)

Sağlık ve Güvenlik Otoritesi, HAS (İrlanda)

Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Kurumu, TNO (Hollanda)

Baltık Denizi İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı

Sağlık ve Güvenlik Kurulu (İngiltere)

Sağlık ve Güvenlik Laboratuarı (İngiltere)

Ulusal Kaza Sigortaları Fonu (İsviçre)

Ulusal İş Güvenliği Kurumu, NOSA (Güney Afrika)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, NOHSC (Avustralya)

Belediyeler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, APSAM (Kanada)

Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, CCOHS (Kanada)

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, CSST (Kanada)

Quebec Toksikoloji Merkezi, CTQ (Kanada)

İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, KOSHA (Kore)

Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı, ACGIH (ABD)

Endüstriyel Hijyen Kurumu, AIHA (ABD)

Ulusal Güvenlik Konseyi, NSC (ABD)

İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, OSHA (ABD)

İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu, JISHA (Japonya)

Amerikan İş Güvenliği Mühendisleri Derneği, ASSE (ABD)

Ulusal Yangından Korunma Kurumu, NFPA (ABD)

Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşu, ISSA (İsviçre)

Dünya Sağlık Örgütü , WHO (İsviçre)

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO (İsviçre)

Avrupa İs Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, EU-OSHA (İspanya)

Kanada İş Güvenliği Mühendisleri Topluluğu , CSSE (Kanada)

Amerika İş Güvenliği Profesyonelleri Sertifika Kuruluşları, BCSP (ABD)